Niemiecka pacyfikacja Liszek i Kaszowa w lipcu 1943 r.

Instytut Pamięci Narodowej w Krakowie