ZSRCKU w Czernichowie – Szkoła przyszłości – Zobacz!!!

Zespół Szkół                                                                                                                                                                                  Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego                                                                                                                   im. Franciszka Stefczyka                                                                                                                                                                        w Czernichowie

Zaprasza do zapoznania się z bogatą Ofertą Edukacyjną.

Ulotka Szkoła Czernichów

ZSRCKU – oferta edukacyjna