Rada Programowa

Stempel UTW Liszki.TV

Liszki.TV – Uniwersytet Trzeciego Wieku – pieczęć

Rada Programowa Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Liszkach:

  • Prof. dr hab. Małgorzata Poniedziałek – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie – Wydział Biotechnologii i ogrodnictwa

 • Ks. Proboszcz Władysław Palmowski 
 • Ks. Proboszcz Jacek Kasperczyk 
 • Beata Nadzieja – Szpila – politolog 
 • Janina Olejko – religioznawca
 • Barbara Gwóźdź – zarządzanie i finanse
 • Wójt Gminy Liszki Paweł Miś – administracja publiczna

Samorząd Studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku:

 • Krystyna Jędrzejowska 
 • Grażyna Kowalik
 • Maria Muta

 

Opiekun – Rektor Uniwersytetu Trzeciego Wieku: Paulina Kowalik 

Opiekun – Rektor Uniwersytetu Trzeciego Wieku: Paulina Kowalik 

 • Studium: teologia rodziny
 • Licencjat: animacja kultury
 • Magisterium: animacja społeczno – kulturowa
 • Studia podyplomowe: matematyka
 • Cykl szkoleń: Szkoła Liderów NGO